Agencja Rynku Rolnego przypomina, że 25 czerwca kończy się termin przyjmowania wniosków o dopłatę z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.


http://www.agropolska.pl/uprawa/

I BUILT MY SITE FOR FREE USING